Kategorier
Artiklar

Underhållsplaner – viktigt för en bättre ekonomi

Hur kan man motivera en akut kostnad för medlemmarna i en BRF? I vissa fall så handlar det om rena olyckor som är omöjliga att både förutse och förebygga, men i andra så handlar det om någonting helt annat. 

Att man som medlem i en BRF ska tvingas ta kostnader genom exempelvis en höjd årsavgift är egentligen oacceptabelt sett till att de flesta av de skador som ska betalas är totalt onödiga. Skadorna i fråga hade nämligen kunnat undvikas genom underhållsplaner och genom rätt sådana. I vissa fall kan man se att underhållsplaner för BRF följer en mall och att de, genom detta, inte alls följer hur verkligheten ser ut. 

Underhållsplaner ska vara unika 

Underhållsplaner för BRF är något som alltid ska skräddarsys utifrån hur fastigheterna ser ut – och där man genom detta också kan förebygga de skador vi ovan nämnde. 

Kort sagt: har man rätt partner för underhållsplaner så har man också uteslutit risken för akuta skador och för höga kostnader. Olyckor och akuta skador är ofta onödiga sett till att mer genomtänkt och mer grundligt och långsiktig underhållsplan hade minimerat risken för att de inträffat. 

Underhållsplaner för BRF – när ska åtgärden utföras? 

Den grundläggande principen med underhållsplaner handlar om att skapa ett schema över när åtgärder ska utföras och när olika investeringar ska äga rum. Det handlar om att den partner man anlitar går igenom fastighetens alla delar och skapar en plan för ett framtida underhåll. 

Genom detta så kan man behålla värdet på fastigheterna – och öka värdet, i många fall – utan att det kostar för mycket pengar för medlemmarna. Man byter ut taket innan det börjar gå sönder, man investerar i ny ventilation innan den gamla blir undermålig och leder till skador och man ser till att i god tid ha kontaktat företag för mer gynnsamma offerter. 

Underhållsplaner skapar en trygghet, samtidigt som de också leder till en betydligt bättre ekonomi för en BRF.